KJ Webdesign

Herhalen, herhalen

Herhalen zorgt ervoor dat u zich zeker voelt in lastige situaties. Wij verzorgen herhalingslessen in BHV, EHAK, AED/BLS (reanimatie) en EHBO op uw locatie of op een door ons verzorgde locatie. Informatie over onze tarieven vindt u op de tarievenpagina. Blijf zeker van uw zaak en herhaal!

BHV Herhaling

Door frequent een herhalingscursus te volgen behoudt u uw kennis en vaardigheden. Tijdens de BHV herhalingscursus wordt kennis opgefrist en praktische vaardigheden zoals levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en ontruimen herhaald. In 1 dagdeel zorgt u dat uw certificaat geldig blijft en u zich zekerder voelt in situaties waarbij u een beginnende brand moet bestrijden, een ontruiming moet doen of eerste hulp wilt verlenen.

EHAK Herhaling

Het is belangrijk om de opgedane kennis en vaardigheden niet te verleren. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van gastouders. Tijdens de herhalingscursus EHBO aan kinderen kunt in slechts een halve dag uw kennis bijspijkeren en zorgt u dat uw certificaat geldig blijft. Een gerust gevoel voor ouder en kind.

AED/BLS Herhaling

De richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad worden elke vijf jaar opnieuw vastgesteld en gepubliceerd. Ook daarom is het belangrijk met regelmaat een herhalingscursus AED/BLS te volgen. Tijdens de herhalingslessen worden in 2 uren de praktische vaardigheden van de basiscursus opnieuw geoefend en wijziging in richtlijnen en procedures worden toegelicht zodat u up-to-date blijft.

EHBO Herhaling

Het is voor een gediplomeerd EHBO-er belangrijk om de opgedane kennis en vaardigheden niet te verleren. Om te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het noodzakelijk de herhalingslessen EHBO jaarlijks te blijven volgen. Alles uit de opleiding, incl AED wordt in 1 dag herhaald, aangevuld met extra onderwerpen en demonstraties. Het EHBO diploma van het Oranje Kruis verliest na 2 jaren zijn geldigheid, laat u dat niet overkomen en volg een herhalingscursus. Zo blijft u zeker. houdt u uw zelfvertrouwen in situaties die daarom vragen.