KJ Webdesign

BHV

In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers, conform de gestelde eisen, op te leiden als bedrijfs-hulpverlener. U wilt goed opgeleide BHV-ers binnen uw bedrijf? Tijdens de BHV cursus staan de praktische vaardigheden centraal. Cursisten gaan in 1 lesdag aan de slag met levensreddende handelingen, brandbestrijding, reanimatie en toepassing van de AED. De basiscursus bedrijfshulpverlening van A1 trainingen voldoet aan de wettelijk gestelde eisen.

De cursus (zowel opleiding als herhaling) wordt in het Nederlands gegeven maar kan óók worden gegeven in het Engels: Emergency Response Officer, Basic training/Emergency Response Team, Basic training.

Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer:


Eerste Hulp 

 • bewustzijnsstoornissen
 • ademhalingsstoornissen
 • bloedsomloop-stoornissen
 • uitwendige bloedingen
 • brandwonden
 • botbreuken
 • oogletsels
 • shock

Beperking en bestrijding van een beginnende brand 

 • gebruik veiligheidsvoorzieningen
 • brand preventieve maatregelen
 • de branddriehoek
 • de ontwikkeling van brand

Ontruiming

 • begeleiden van een ontruiming
 • het ontruimingsplan
 • vluchtroutes
 • vluchtmiddelen

Communicatie 

 • het melden van een ongeval of brand,
 • informeren van hulpverleningsdiensten
 • gebruik van communicatiemiddelen

Cursisten in het bezit van een geldig EHBO diploma kunnen vrijstelling aanvragen voor het onderdeel Levensreddende Eerste Handelingen van de BHV cursus. Deze cursisten volgen dan alleen het brand, communicatie en ontruimings deel.

Voorafgaand aan de cursusdag ontvangt u het lesmateriaal.

De opleiding wordt afgesloten met een examen en uitreiking BHV diploma.

Door frequent een herhalingscursus te volgen behoudt u uw kennis en vaardigheden, ook dit is mogelijk bij ons.